Zgłoś atrakcyjną nieruchomość do sprzedaży lub wynajmu na Hostel La Guitarra

W chwili obecnej poszukujemy nieruchomości do zakupu, najmu lub dzierżawy w Warszawie, Wrocławiu, Trójmieście i Poznaniu, Szczecinie, Rzeszowie, Krakowie, Berlinie, Pradze, Dublinie, Paryżu, Barcelonie, Rzymie, Monachium, Hamburgu, Londynie, Bratysławie, Budapeszcie, Kijowie, Moskwie, Lwowie, Bukareszcie, Sofii.

Wymagania lokalizacyjne:

 • Położenie w ścisłym centrum miasta
 • Położenie w miejscowości powyżej 50 tysięcy mieszkańców
 • Usytuowanie przy głównej drodze, najlepiej z ekspozycją na główne ciągi komunikacyjne (może być w drugiej linii zabudowy)
 • Położenie w miejscu dobrze widocznym, do którego łatwo dojechać

Dane techniczne nieruchomości:

 • minimalna powierzchnia budynku/ lokalu od 500 m2 (możliwe położenie w kilku sąsiadujących ze sobą budynkach/ lokalach)
 • możliwość podziału na pokoje
 • możliwość wydzielenia/budowy od 20 do 100 pokoi
 • powierzchnia pokoju: od 10 m2
 • możliwość przebudowy/ zmiana funkcji istniejącego obiektu
 • możliwość budowy od podstaw na niezabudowanej działce, lub przebudowa istniejącej substancji
 • zgodność funkcji noclegowej z zapisami Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub z aktualnymi Warunkami Zabudowy i Zagospodarowania Terenu
W wiadomości prosimy zawrzeć opis nieruchomości: miasto, miasto, ulica, nr domu, powierzchnia, powierzchnia działki, powierzchnia zabudowy, potencjalna ilość pokoi, docelową formę umowy (wynajem/sprzedaż) oraz dodatkowy opis słowny.
DŁUGOŚĆ POBYTU (DNI)STO